פעילות מי נופי ובניו יזמות תשתיות ובניה

פעילות החברה

בניין, תשתיות ופיתוח