סמי נופי ובניו יזמות תשתיות ובניה

Sami Noufi & Sons

Entrepreneurship, infrastructure and construction

מצוינות בחברת סמי נופי ובניו

Excellence

Sami Noufe & Sons is based on many years of experience in the construction, infrastructure and entrepreneurship sectors of large scale projects. Professional manpower in the fields of civil engineering, Industrial engineering and cooperation with professional companies with a high reputation makes Sami Noufi and sons a corporation striving for excellence in all the fields in which he operates.

חזון חברת סמי נופי ובניו

Activity

Sami Noufi & Sons operates in the field of infrastructure, construction and project development. Its activity extends all over the country
.

פעילות חברת סמי נופי ובניו

Vision

The company's vision is based on expanding the group of companies operating under Sami Noufi and Sons into a corporation that provides a full professional and economic cover for each project.
.